grupa producentów rolnych

Jak obliczyć kwotę zwolnienia z CIT dla grup producentów rolnych

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody grupy producentów rolnych wpisanej do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U.(…)

Czy grupa producentów rolnych musi posiadać dokumentację cen transferowych?

Tak – to bardzo prosta i wyczerpująca odpowiedź. Przeczytaj więcej dlaczego taki obowiązek ciąży na grupie producentów rolnych i jakie są sankcje za brak dokumentacji cen transferowych. Radosław PiekarzRadek jest partnerem w A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz oraz doradcą podatkowym. Radek to autor książki dotyczącej opodatkowania w Specjalnych Strefach Ekonomicznych oraz specjalista z zakresu transfer pricingu i akcyzy.(…)